Marta Rakoczy

Assistant Professor

Marta Rakoczy: cultural historian, philosopher, head of the Anthropology of Word Team at the Institute of Polish Culture at the University of Warsaw and head of the Korczakianum - Scientific Laboratory dealing with the legacy of Janusz Korczak/Henryk Goldszmit at the Warsaw Museum. She works on the anthropology of literacy, the avant-garde, the history of modernization and cultural studies of childhood and youth. Author of books: Słowo, działanie, kontekst. O etnograficznej koncepcji języka Bronisława Malinowskiego [Word - Action - Context. On Bronislaw Malinowski's ethnographic conception of language] (2012), Polityki pisma. Szkice plenerowe z pajdocentrycznej nowoczesności [The Politics of Writing. Plenary sketches from paidocentric modernity] (2018), Władza liter. Polskie procesy modernizacyjne a awangarda [Power of letters. Polish modernization processes and the avant-garde] (2022). Co-editor of publications: Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej, [From Aphorism to Zine. Genres of verbal creativity] (2014), Antropologia praktyk językowych, [Anthropology of linguistic practices] (2016), Historia mówiona w praktykach humanistycznych [Oral history in humanistic practices] (2019).

Contact Marta Rakoczy